Bidrag från älgvårdsfonden

Älgförvaltningen finansieras genom intäkter i form av fällavgifter och avgifter för registrering av älgjaktsområden. Intäkterna tillförs älgvårdsfonden, varefter ersättning för kostnaderna för förvaltningen betalas ut som bidrag ur fonden.

Bidrag från älgvårdsfonden kan lämnas till inventeringar, för älgskyttebana, viltvård, information, utbildningar och kostnader till älgförvaltningsgruppens arbete.

Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden ska göras senast den 15 mars för att utbetalningar ska kunna ske samma år.

Bidrag till älgskyttebana

Om ansökningarna överskrider de medel som finns tillgängliga från älgvårdsfonden, kanske alla ansökningar inte kan beviljas delvis eller i sin helhet. Ansökan om bidrag till älgskyttebanor remitteras Svenska Jägareförbundet som lämnar ett yttrande utifrån de inkomna ansökningarna. Ansökningar prioriteras sedan utifrån flera olika kriterier.

För ansökningar om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana gäller följande prioriteringsordning:

 1. Fått anmärkning från polisen – besiktningsprotokollet ska bifogas.
 2. Säkerhetshöjande eller miljöstärkande åtgärder.
 3. Verksamhet som förhöjer tillgänglighet/skytteaktiviteter för ungdomar och kvinnor och jägarexamen.
 4. Elektroniska markeringssystem (kräver minst 100 medlemmar).
 5. Nyanläggning.

Länsstyrelsen beaktar Svenska Jägareförbundets yttrande, jaktskyttebanans verksamhet samt tidigare beviljade bidrag i samband med fördelning och beslut om bidrag.

Bidrag till inventering

Bidrag kan sökas för inventering av älgstammen inom ett älgförvaltningsområde. Inventeringen ska utföras enligt någon av de kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoderna som finns att tillgå. Det kan exempelvis vara spillningsinventering. Bidrag kan endast sökas för det år då inventeringen utförs.

Koordinater ska anges i din ansökan. Gör följande för att få fram dessa:

 1. Gå till Länskarta Västernorrland:
  Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats.
 2. Använd koordinatverktyget märkt Y, X, Z i den övre panelen.
 3. Välj Hämta koordinat, se till att valet för referenssystem är SWEREF99 TM (nord, öst). Klicka därefter på önskad plats i kartan.
 4. Kopiera koordinaterna och klistra in dem i fältet "Koordinater N" respektive "Koordinater E" i anmälningsformuläret.

Bilden visar var du får fram verktyget för att kunna kopiera koordinaterna.

Ansökan om bidrag från älgvårdsfond

Ansökan om bidrag från älgvårdsfond avser (obligatorisk): * (obligatorisk)
Ansökan om bidrag från älgvårdsfond avser (obligatorisk):
Kompletterande uppgifter om du gjort valet om älgskyttebana
Kompletterande uppgifter om du gjort valet om älgskyttebanaÖvriga kompletterande uppgifter
Övriga kompletterande uppgifterUppgifter om dig som ansöker

Exempel: Jaktskytteklubb, viltvårdsområdetTidplan


Finansiering
Summor ska anges i svenska kronor, SEKDu behöver bifoga en offert på de beräknade kostnaderna. Annars kan vi inte bevilja din ansökan.


Uppgifter för skjutbana

Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet?
Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet?

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss