Begravningsplatser

Trossamfund och stiftelser som vill anordna enskilda begravningsplatser ansöker om tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

En enskild begravningsplats är en begravningsplats som inte anordnas av Svenska kyrkan eller en kommun. Enskilda begravningsplatser kan anordnas av ett trossamfund eller en stiftelse.

Som trossamfund eller stiftelse behöver ni ett tillstånd för att skapa en enskild begravningsplats. Det tillståndet ansöker ni hos oss på Länsstyrelsen.

Vill du söka tillstånd?

Kontakta oss via telefon, e-post eller vanlig post, Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare