Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

  • ekonomi
  • begravningsseder
  • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Västernorrlands län tar emot förslag på begravningsombud i Västernorrlands län och Jämtlands län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Birgitta Bolin, Ånge kommun
Klaraborgsvägen 7, 841 33 Ånge
E-post: ebb.ange@gmail.com
Telefon: 0690-201 10, 070-201 04 50

Anita Hellstrand, Timrå kommun
Bovägen 10 Kn, 861 31 Timrå
E-post: anita.hellstrand@centerpartiet.se
Telefon: 060-57 48 96, 070-510 20 17

Gudrun Sollén, Härnösands kommun 
Korstavägen 11, 856 32 Sundsvall
E-post: ginforslund@gmail.com
Telefon: 070-256 67 72

Rolf Westin, Kramfors kommun 
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors
E-post: rolf.westin@kramfors.se
Telefon: 0612-801 40, 070-670 12 86

Carina Molin Westerberg, Sollefteå kommun
Mällbyvägen 13, 872 36 Kramfors
E-post: carinamolinwesterberg@gmail.com  
Telefon: 070-306 32 68

Lennart Forslund, Örnsköldsviks kommun 
Bergsgatan 24 C, 891 32 Örnsköldsvik
E-post: lennart8703@gmail.com
Telefon: 070-577 60 52

Rune Östberg, Sundsvalls kommun
Hillstavägen 7, 854 61 Sundsvall
E-post: runeostberg@gmail.com
Telefon: 070-666 26 26

Kjell Ericson, Östersunds kommun 
Regementsgatan 15, 831 41 Östersund
E-post: kjellhansrune@gmail.com
Telefon: 070-313 85 99

Jim Salomonsson, Ragunda kommun 
Solvägen 3, 840 70 Hammarstrand
E-post: jim.zalomonsson@telia.com
Telefon: 0696-109 42, 070-580 99 75

Jim Jonsson, Åre kommun 
Såå 235, 837 97 Åre
E-post: jimjonsson@telia.com
Telefon: 0647-323 63, 070-323 63 36

Gunilla Hedin, Härjedalens kommun 
Enfasts väg 2, 840 80 Lillhärdal
E-post: gunilla.hedin@herjedalen.se
Telefon: 070-337 00 88

Elly Handler Andersson, Bergs kommun 
Skålan 304, 84031 Åsarna
E-post: ellyhandler@gmail.com
Telefon: 070-348 09 57, 0687-320 73

Pernilla Persson, Strömsunds kommun 
Ramselevägen 23, 833 93 Strömsund
E-post: pernillapersson78@gmail.com
Telefon: 073-049 07 46

Mats Eriksson, Bräcke kommun
(samt del inom Håsjö kyrkliga samfällighet som ingår i Ragunda kommun) 
Hannåsen 135, 840 50 Gällö
E-post: m-a-t-s@telia.com
Telefon: 070-575 69 59

Henrik Munck af Rosenschöld, Krokoms kommun
Ösavägen 65, 836 95 Ås
E-post: Henrik.munck@yahoo.se
Telefon: 070-312 48 47

Kontakt

Peter Hamberg

Förvaltningshandläggare