Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storberget

En stig leder dig upp på Storberget där utsikten är milsvid. På toppen finns en raststuga från brandbevakningens tid och en rastplats med eldstad. Skogen på berget är naturskogsartad med bland annat den sällsynta laven långskägg.

Äldre barrskog med lövinslag

Större delen av reservatet består av granskog. På nordsidan domineras skogen av äldre granar och här råder en fuktig miljö. Mer bergbundna delar domineras av tall och i den bitvis mycket branta sydsluttningen är det ett stort inslag av lövträd, framförallt asp. Tack vare det ganska otillgängliga läget är skogen relativt orörd. Men man kan se rester av gamla stubbar här och var.

Inte minst i tallbestånden påträffas kolad ved som vittnar om att området har brunnit upprepade gånger. Många äldre tallar har dock överlevt bränderna och finns fortfarande kvar.

Naturskogsarter

På Storberget förekommer ett antal skyddsvärda svamparter som trivs i gammelskogar. Av vedtickor har bland annat blackticka, doftskinn, fläckporing, lappticka, granticka, gränsticka, ullticka, laxgröppa och urskogsticka hittats.

I skogen hittar du också vedtrappmossa som uteslutande växer på murken ved i grannaturskogar. Den finns vanligtvis på ovansidan av grova lågor och den gynnas av hög luftfuktighet.

Långskägglav

Den verkliga rariteten i Storbergets naturreservat är laven långskägg som hittades här redan 1927. Långskägget finns framförallt på bergets nordostsluttning, några hundra meter från toppen. Arten finns sällsynt i äldre granskogar som undkommit brand. Oftast växer den på höga höjder där luftfuktigheten är hög.

En annan lav som finns i samma miljö är violettgrå tagellav. Den ovanliga skrovellaven finns på grövre sälgar i skogen.

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
  i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Storbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Brandbevakning och Lars-Månskammaren

Toppen ligger på 430 meters nivå och består av hällmark där avverkning skedde under 1950-talet. Om vädret är det rätta kan du skymta stadsbergen i Sundsvall. Tidigare fanns här ett brandbevakningstorn som uppfördes kring mitten av 1900-talet. Tornet revs för cirka 15 år sedan och idag återstår endast fundamenten, samt den tillhörande stugan.

Om du följer stigen från byn Västansjö mot Storbergets topp kan du efter ungefär 500-600 meter göra en avstickare till en blockgrotta som bildas av ett stort stenblock som lutar mot en bergvägg. Den kallas i folkmun Lars-Månskammaren efter den enstöring och stortjuv som en gång sägs ha hållit till här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Beslutsår: 1985, utökades 2013

Storlek: 98 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Sundsvall tar du väg 86 från Bergsåker till Kovland. Ta av västerut på väg 320 mot Holm, kör cirka fem kilometer. I Krången tar du sedan av västerut och fortsätter till Västansjö. Här finns en liten parkering för reservatets besökare.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss