Rotsidan

Rotsidan är en fyra kilometer lång kuststräcka med plana stenhällar som slipats av havet. Det är ett populärt område där många vandrar eller solar på klipporna om somrarna. Men det är också en bra plats för att hitta arter typiska för Höga kusten eller uppleva karg kustnatur i storm.

Fina solhällar

Det som gör kuststräckan vid Rotsidan speciellt är de mjukt slipade berghällarna i mörk diabas. De renspolade hällarna är lättgångna och mycket populära att sola på om somrarna. En lite annorlunda upplevelse får du om du besöker reservatet vid sydostlig storm. Då demonstrerar havet de enorma krafter som formar Rotsidan. De flacka hällarna förstärker vågorna som kastas högt upp på land. 

Vandra, grilla och tälta

Det finns fina möjligheter till vandring vid Rotsidan. Den 10 mil långa vandringsleden Världsarvsleden går igenom reservatet. Här finns även flera mindre stigar, och på de plana klipporna är det trevligt att gå fritt.

I reservatet finns tre iordninggjorda eldstäder för grillning och en vedbod med färdig ved. Tänk på att det inte är tillåtet att elda på andra platser än i dessa eldstäder!

Tältning är tillåtet i närheten av dassen och vedboden men inte på andra ställen i reservatet. Det är fint att tälta på de plana klipporna bredvid eldstäderna, men det kan vara bra att ha ett självstagande tält eftersom det saknas jord att sätta ner pinnarna i.

Tillgänglighet

Det finns två särskilda parkeringsplatser för personer med handikapptillstånd. Från parkeringen går en tillgänglighetsanpassad gångväg ut till klipporna. Det är grusad gångbana och träramper och möjligt att köra med både barnvagn och rullstol. Från parkeringen ut till rastplatsen vid havet är det cirka 600 meter.

På klipporna finns två tillgänglighetsanpassade träplattformer med bänkar och en grillplats. Det finns två tillgänglighetsanpassade dass, ett vid parkeringen och ett i anslutning till gångvägen nära grillplatsen.

Klapperfält

I svackor i berget ligger klapperfält av olika storlekar. De största klapperfälten är Brännvinsmalen, Rödmalen och Vitstensmalen. De består av mängder av stenar och block som nötts runda och slipats mot varandra av kraftiga vågor. Samtidigt har klapperstenarna sakta höjts ur havet genom landhöjningen. Därför ligger delar av klapperfälten idag ganska högt upp på land. Klapperfälten har ofta en varm, gulgrön färgton som beror på den rika förekomsten av kartlav.

Naturen i reservatet

De plana klipporna vid Rotsidan ser på avstånd kala ut, men går du närmare kan du upptäcka att det finns många växter här. De klippor som vågorna inte längre når är täckta av lavar och i skrevorna växer fjällnejlika, krypven, stubbtåg, fackelblomster, strandärt och knutnarv. Här finns också den ovanliga växten strandtrav, som bara finns vid Ångermanlandskusten i Sverige. Den är mycket typisk för Höga Kusten. Strandtraven har små vita blommor som sitter flera ihop på en lång stjälk och en rosett med tungformade blad vid marken.

Längre upp från stranden har det bildats jordlager i sänkor och skrevor. Här har tallar fått fäste och andra typiska hällmarksarter som ljung, kråkris och mjölon. Ju högre upp från vattnet du kommer desto tätare blir tallskogen.

Innanför hällmarken med dess knotiga tallar växer mer reslig skog med ett större inslag av granar. Öster om Ögeltjärnen finns ett bestånd av gammal urskogslik granskog. Här finns också en myr där det i början av juli blommar ängsnycklar.

Där marken är lite fuktigare eller har lite rikare jord, kan du hitta blåsippor samt orkidéerna nattviol, spindelblomster och knärot. Skogen är relativt orörd men några mindre äldre hyggen finns i reservatet.

Foto av hur vågor rinner över klipporna i solnedgång.

Foto: Jonas Salmonsson

Besöksmål i närheten

Barsta kapell är från 1600-talet och ligger på en höjd vid det gamla fiskeläget Barsta, öster om Rotsidans naturreservat. Det går att parkera i Barsta och vandra in i Rotsidans naturreservat via Världsarvsleden.

Webbplats om Barsta kapell

Webbplats om Världsarvsleden Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Köra eller ställa upp motorfordon annat än på anvisad plats.
 • Ställa upp hus- eller släpvagn.
 • Tälta annat än på anvisad plats.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller musikinstrument på ett störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974

Storlek: 116 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Rotsidan ligger i yttre delen av Nordingrå. Från Nordingråvallen åker du över Häggvik och Kåsta till Fällsvik, där en skyltad skogsväg leder mot reservatets parkering.

Vintertid plogas inte denna väg. Då kan du antingen ställa dig vid vägen i Fällsvik eller nere i Barsta och ta dig in i reservatet på snöskor eller skidor. Länsstyrelsen ansvarar inte för att ploga dessa ställen, så all parkering vintertid sker efter eget omdöme.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss