Lill-Sundsjön

Gles tallskog med blåbärsris.

Lill-Sundsjöns naturreservat. Foto: Per Sander

Skogen vid Lill-Sundsjön är en fin barrnaturskog med upp till 350-åriga tallar, en del med spår av äldre skogsbränder. Skogen har rikligt med stående och liggande döda träd.

Gammal tallskog

Skogen vid Lill-Sundsjön är främst en tallnaturskog där man fortfarande kan studera branddynamik och strukturer för denna tidigare så vanliga naturtyp. Skogsområdets påverkan av återkommande bränder framgår av brandljud (spår av bränder) i tallarna och grova brandstubbar. Åldern på de levande tallarna är upp till 350 år. I skogen finns många talltorrakor och gran- och tallågor (döda stående och liggande träd).

Arter i reservatet

Skogen har påverkats mycket lite av skogsbruk och är biologiskt och skogshistoriskt intressant. Här finns också myrimpediment med hänglavsrika kantzoner med rikligt med garnlav. Vedsvampar som påträffats i reservatet är till exempel lappticka, rosenticka, ullticka och granticka på granlågor. I skogen finns också lunglav på sälgar och allmänt med njurlavar. Spindelblomster är en liten oansenlig orkidé som du kan få syn på här om du är skarpögd.

Beigefärgad ullticka.

Ulltickan växer på grova omkullfallna granstammar med ännu kvarsittande bark. Foto: Pekka Bader

Närliggande reservat

Ett par kilometer österut ligger det betydligt större reservatet Sundsjöåsen med stigar och övernattningsstuga.

Sundsjöåsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att gräva upp växter, fälla träd eller på annat sätt skada levande och döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar.
  • Rida eller cykla inom reservatet.
  • Köra motordrivet fordon utan tillstånd från förvaltaren eller dennes ombud.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Skräpa ned eller deponera plåt, plast, glas, papper, avfall eller annat inom reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1994

Storlek: 15 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Lill-Sundsjöns naturreservat ligger söder om Indalsälven vid Liden. Från Liden åker du på bron över Indalsälven och fortsätter mot byn Åsen. Strax efter byn tar du söderut mot Daltorpet. Efter drygt sex kilometer efter den vägen kommer du till reservatet.

Du kan även köra från Knivtjärnshållet via väg 320 mellan Sundsvall och Holm. Strax före Sodalen tar du upp förbi Knivtjärn och sedan till vänster på vägen mellan Åsen och Backen.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss