Långvattnet

Den vackra och speciella naturen med lättgångna, tallbevuxna åsar och goda fiskemöjligheter gör detta reservat till ett friluftsområde av högsta klass. Området är även mycket värdefullt från geovetenskaplig synpunkt.

Fiske, bad och rastplatser

I Långvattnets naturreservat kan du njuta av ett bad, testa fiskelyckan eller använda de många rastplatser som finns. Runt i området går många vandringsstigar genom ljusa tallskogar och över sandiga åsar. De tar dig till fina fiskeställen och vindskydd. Det är även tillåtet att tälta i reservatet.

Uppställningsplats för husvagnar finns i byn Långvattnet, vid Stor-Abborrvattnet och vid Stortjärnen. Dricksvatten finns i ett tappställe vid uppställningsplatsen i byn, där allmänna vägen tar slut. En raststuga med kamin finns nära vattenkranen.

Fiskekort krävs!

I de flesta sjöarna är fiske tillåtet om du köper fiskekort. Både Långvattnets fiskevårdsområde och Långvattnets kortfiskeområde omfattas av reservatet. Mer information finns hos fiskevårdsområdet:

Webbplats för Långvattnets fiskevårdsområde Länk till annan webbplats.

Isälv skapade delta

Området runt Långvattnet har fått sitt utseende från de processer som ägde rum då inlandsisarna smälte för länge sedan. När iskanten låg vid Långvattnet var reservatet en vik av dåvarande Ancylussjön. En isälv mynnade i vattnet och byggde upp den grusås som sträcker sig från sydost till nordväst, i isens avsmältningsriktning. Här började isälven mynna på land och ett delta bildades i viken. Stora isblock låg i deltat och hindrade vissa områden från att fyllas med sand från isälven. När isen smälte bildades djupa gropar som nu är vattenfyllda tjärnar så kallade dödisgropar.

Många små sjöar 

Typiskt för reservatet är de 50-talet små sjöarna och tjärnarna som ligger nedsänkta i en tallhed med plana kullar. Genom reservatet sträcker sig en grusås som vägen mellan Junsele och Backe är byggd på. De grusiga vägarna på åsarna kantas ofta av getväppling och fjällvedel.

Foto av en sjö som syns mellan träden.

Vackert sjölandskap i Långvattnets naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Köra eller ställa upp motorfordon annat än på väg och särskilt anvisade platser.
 • Ställa upp husvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1974

Storlek: 1339 hektar, varav 309 hektar i Jämtland

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Beläget på ömse sidor av väg 346 mellan Backe och Junsele. Det finns flera parkeringar.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss