Gräfte

- fuktäng med sällsynt blårapunkel

Blårapunkeln blommar i Gräfte. Foto: Stefan Grundström

I Gräfte naturreservat i Stöde växer den ovanliga växten blårapunkel. Den blommar i mitten av juli med djupt blålila borstliknande blommor.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda en av landets få växtplatser för vildväxande blårapunkel.

Stödes unika blomma

Redan 1905 upptäcktes förekomsten av blårapunkel av Selångersbotanisten C.A. Nordlander. Då förekomsten av blårapunkel är ganska unik i Sverige, har den blivit något av en symbol för Stöde socken.

Arten växer rikligt inom ett cirka halvt hektar stort fuktigt ängsparti. Här finns den tillsammans med bland annat brudborste och darrgräs. Blårapunkel har funnits kvar under hela 1900-talet trots konkurrens från fuktängsväxter som till exempel älgört, tuvtåtel, strätta och inträngande lövbuskar. Slåtter sker varje år för att ängen inte ska växa igen.

Mellaneuropeisk art

Blårapunkel växer vilt i mellaneuropas bergstrakter där den är en inhemsk skogsängsväxt. I sydsvenska parker kan arten uppträda ibland som "gräsfröinkomling" men i Gräfte växer den ymnigt i relativt naturlig vegetation. Arten tros ha kommit till Gräfte med importerat utsäde och sedan funnit rätt miljö för att kunna överleva på denna äng. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Plocka eller gräva upp örter.
  • Köra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1997

Storlek: 1 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat