Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gräfte

Foto på fuktängen med den blålila blomman blårapunkel.

Blårapunkeln blommar i Gräfte. Foto: Stefan Grundström

I Gräfte naturreservat i Stöde, på en fuktig ängsmark, växer den ovanliga blomman blårapunkel. Den blommar i mitten av juli med djupt blålila borstliknande blommor.

Stödes unika blomma

Redan 1905 upptäcktes förekomsten av blårapunkel av Selångersbotanisten C.A. Nordlander. Då förekomsten av blårapunkel är ganska unik i Sverige, har den blivit något av en symbol för Stöde socken. Arten växer rikligt inom ett cirka halvt hektar stort fuktigt ängsparti. Här finns den tillsammans med bland annat brudborste och darrgräs. Blårapunkel har funnits kvar under hela 1900-talet trots konkurrens från fuktängsväxter som till exempel älgört, tuvtåtel, strätta och inträngande lövbuskar. Slåtter sker varje år för att ängen inte ska växa igen.

Mellaneuropeisk art

Blårapunkel växer vilt i mellaneuropas bergstrakter där den är en inhemsk skogsängsväxt. I sydsvenska parker kan arten uppträda ibland som "gräsfröinkomling" men i Gräfte växer den ymnigt i relativt naturlig vegetation. Arten tros ha kommit till Gräfte med importerat utsäde och sedan funnit rätt miljö för att kunna överleva på denna äng. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Plocka eller gräva upp örter.
  • Köra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1997

Storlek: 1 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

I Stöde tar du av söderut och kör över Ljungan och därefter ska du i Fanbyn ta en väg västerut mot Gräfte by och flygfältet i Stöde. Ta sedan av söderut strax före infarten till flygfältet. Åk denna väg mot Brattås cirka 1,5 kilometer, där ligger reservatet på södra sidan om vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00