Sökresultat

 1. Umeälvens delta

  Besöksmål / Naturreservat / Umeälvens delta

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Umeälvens delta Umeälvens delta är mest känt för sina fåglar. På våren rastar tusentals fåglar i området under sin årliga flytt. Utforska Stora Tuvan

  Senast ändrad: 2023-11-15

 2. Storavan

  Besöksmål / Naturreservat / Storavan

  fågelområden runt Stöcke, Degernäs och Umeälvens delta. Storavan var för 40 år sedan en värdefull våtmark för rastande och häckande våtmarksfåglar, innan den dikades ut och växte igen. Genom att pumpa vatten

  Senast ändrad: 2023-04-18

 3. Södra Degernässlätten-Sundet beslut och skötselplan utan sändlista.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Södra Degernässlätten-Sundet beslut och skötselplan utan sändlista.pdf

  av reservatet Naturreservatet Södra Degernässlätten - Sundet ligger 7 km söder om Umeå centrum, mellan Degernäs by och Västerfjärden, och gränsar i öster mot naturreservatet Umeälvens delta. Det skyddade området

  Senast ändrad: 2018-08-07

 4. Storavan beslut och skötselplan utan sändlista.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Storavan beslut och skötselplan utan sändlista.pdf

  och födosökslokaler för flyttande våtmarksfåglar efter det att järnvägen Botniabanan byggts genom Natura2000-området Umeälvens delta och slätter. Naturreservatet ska utgöra en grund våtmark med mer eller minde

  Senast ändrad: 2018-08-06

 5. Invasiva främmande arter i Västerbottens län_TG.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Västerbotten / Om oss / Nyheter och press / Många insatser för att få bort invasiva arter i Västerbotten / Invasiva främmande arter i Västerbottens län_TG.pdf

  utgjorts av N2000- området Umeälvens Delta och Slätter. Bekämpning har genomförts med 1 INSPECT (INvasive SPecies Eradication and Control) är ett Interreg, Botnia- Atlanticaprojekt som Länsstyrelsen deltagit

  Senast ändrad: 2023-02-01

 6. Västernabben beslut och skötselplan utan sändlista.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Västernabben beslut och skötselplan utan sändlista.pdf

  för att kompensera Botniabanans påverkan på habitatet inom Natura2000-området Umeälvens delta. Naturreservatets prioriterade syften enligt miljöbalken är att: • Bevara värdefulla naturmiljöer • Återställa/nyskapa

  Senast ändrad: 2018-08-08

 7. Tavlefjärden beslut inkl ändrade föreskrifter och skötselplan utan sändlista.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Tavlefjärden beslut inkl ändrade föreskrifter och skötselplan utan sändlista.pdf

  och gungflyn (7140) samt de arter som lever i dessa miljöer för att kompensera påverkan på dessa habitat inom Natura2000-området Umeälvens delta. Vidare är syftet att säkerställa områdets helhetsvärden utifrån

  Senast ändrad: 2018-08-07

 8. Örefjärden-Snöanskärgården beslut och skötselplan.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Örefjärden-Snöanskärgården beslut och skötselplan.pdf

  SWEREF99): x=0748040, y=7044255 Naturgeografisk region 29a, kustslätter och dalar med finsediment kring Bottenviken Maringeografisk region Norra Kvarken Typ enligt vattenramdirektivet Norra Kvarkens inre

  Senast ändrad: 2018-03-22

 9. Lögdeälvens mynning.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Lögdeälvens mynning.pdf

  är att det är ett om- kring 2,5 km långt, relativt oexploaterat mynningsområde/estuarie med viktiga ekologiska funktioner för bevarande av biologisk mångfald. Här finns aktiv delta- bildning och gamla älvsfåror; strandängar

  Senast ändrad: 2018-03-13

 10. Brånsjön beslut och skötselplan utan sändlista.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Brånsjön beslut och skötselplan utan sändlista.pdf

  kartor 20J 8j, 20K 8a, mittkoordinat: 7093400, 1699400 (RT90, 2,5 gonV) Naturgeografisk region 29a, Kustslätter och dalar med finsediment kring norra Bottenviken Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1

  Senast ändrad: 2018-06-12

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss