Våldsprevention Västerbotten - Ett initiativ för att jobba våldspreventivt med genusförändrande ansats i små kommuner 2020

Om publikationen

Löpnummer: 801-3914-2018

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län har Klabböle konsult och Klyo AB genomfört en utvärdering av initiativet Våldsprevention Västerbotten.
Den externa utvärderingen följde initiativet under en begränsad period och genomfördes under september 2018 till april 2020. Parallellt har även
Länsstyrelsen och kommunerna utvärderat och utvecklat arbetet gemensamt. Dessa lärdomar har samlats in kontinuerligt och integreras i det fortsatta stödet till kommunerna, och de erfarenheterna presenteras också i denna sammanfattning.

Kontakt