Utflyktsguide - från kust till fjäll i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-637-5671-9

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 88

Publikationstyp: Broschyr/folder

En vägledning till 46 av Västerbottens naturreservat. Besöksinformation, kuriosa och kartor för varje naturreservat.

Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckt exemplar.

Kontakt