Tillsynsprojekt - Efterbehandling av sulfidmalmsgruvor

Om publikationen

Löpnummer: 2012-3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 146

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redogör för Länsstyrelsen i Västerbottens tillsynsprojekt
om efterbehandling av sulfidmalmsgruvor. Rapporten ger en övergripande helhetsbild och en nulägesanalys av miljöpåverkan från nedlagda gruvor samt beskriver vilken effekt de krav som ställts i prövningar och tillsyn har haft på miljön.

Kontakt