Sulfatjordspåverkan i kustmynnande småvattendrag i Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Tolkningar av nuläget med hjälp av en kemisk bedömningsmodell och provfiske.

Sura sulfatjordar förekommer längs det norrländska kustlandskapet i framför allt Västerbotten och Norrbotten. Dessa jordars påverkan på vattnets kvalitet i sjöar och vattendrag kan vara stor, framför allt i mindre kustmynnande vattendrag och där sura sulfatjordar dränerats och syresatts. Nu har Länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet ”Åtgärder för att minska påverkan från sura sulfatjordar” (HaV 150-14), tagit fram en rapport som beskriver problemen i Västerbottens små kustmynnande vattendrag.

Kontakt