Spillningsinventering av björn i Västerbottens län 2014

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

År 2014 genomfördes Västerbottens tredje täckande spillningsinventering av björn, efter en första sådan 2004 och en andra 2009. Inventeringen genomfördes i samverkan mellan Länsstyrelsen, Jägareförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skandinaviska Björnprojektet och Bioforsk i Norge.

Kontakt