Snö i ett framtida klimat i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

SMHI har under 2020 tagit fram utökade analyser av snö för de sju nordligaste länen, ett komplement till de länsvisa klimatanalyserna från SMHI år 2015. Detta är en sammanställning av resultatet för Västerbottens län.

Kontakt