Slutrapport Felles Fjellrev II

Om publikationen

Löpnummer: 2020:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Fjällräven var en gång vanlig i våra fjäll. Man har uppskattat att det under 1800-talet fanns kanske 10 000 fjällrävar i Skandinavien. Efter omfattande jakt och fångst i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, som en följd av höga skinnpriser, lyckades man nästan utrota fjällräven.

Fjällräven fridlystes i Sverige 1928 och i Norge 1930. Redan då var populationen i Skandinavien så svag att den hade svårt att repa sig på egen hand.

Fjällräven är fortfarande hotad i hela Skandinavien. I Finland anses arten utrotad. Sverige är därmed det enda landet inom Europeiska Unionen där fjällräven ännu lever och föder fram nya valpkullar.

Felles Fjellrev II skapades för att förbättra förutsättningarna för fjällräven att överleva.

Projektet drevs under åren 2016–2019 och var det fjärde större bevarandeprojektet
för fjällräv under 2000-talet. Projektområdet omfattade Trøndelags och Nordlands
fylken i Norge samt Jämtlands och Västerbottens län i Sverige.

Kontakt