Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby

Om publikationen

Löpnummer: 451-1615-2015

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Syftet med ”Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby” är att lägga grunden för ett långsiktigt arbete för att minska områdets utsatthet för översvämningar, samt att förbättra samhällets förmåga att agera vid översvämningar som är av den storleksordningen att de inte kan förebyggas.

Mål formuleras med åtgärder och förslag på åtgärder för att minska risken för att en översvämning ska ge allvarliga konsekvenser för samhället. Kartor presenteras för att visa vilka områden som kan drabbas vid olika översvämningsscenarion.

Kontakt