Natura 2000 - naturområden värda att bevara

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden. De är utpekade för att de innehåller arter och livsmiljöer som behöver särskilt skydd, i ett EU-perspektiv. Natura 2000-områdena ska skyddas och skötas så att djur, växter och deras miljöer kan finnas kvar på lång sikt.

Kontakta oss om du som exempelvis är markägare vill beställa några exemplar av broschyren.

Tillstånd i Natura 2000-områden

Kontakt