Miljökvalitetsnormer för vatten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 408-3018-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Som huvudansvariga för den fysiska plane­ringen på lokal nivå har kommunerna en viktig roll både som genomförare av vatten­förvaltningens måluppfyllelse och som verk­sam­hets­utövare. Följande vägledning ska ge kommunerna bättre förutsättningar för tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i sin översikts- och detaljplanering och i utvecklingen av samhällsbyggandet i övrigt.

Kontakt