Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning

Om publikationen

Löpnummer:
Meddelandeserien nr 4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Rapport

Kyrkstäderna och inte minst Fatmomakke tillhör norra Sveriges värdefullaste kulturarv. Denna skrift beskriver platsens särställning och betydelse samt berättar om kyrkstadsseden.

Kontakt