Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning

Om publikationen

Löpnummer: Meddelandeserien nr 4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Kyrkstäderna och inte minst Fatmomakke tillhör norra Sveriges värdefullaste kulturarv. Denna skrift beskriver platsens särställning och betydelse samt berättar om kyrkstadsseden.

Kontakt