Kvinnor och män i belysning 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Kvinnor och män i belysning

I dessa faktaböcker belyses hur livsvillkoren ser ut för kvinnor och män i Västerbottens län. De val vi gör påverkas fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Kontakt