Koldioxidbudget 2020-2040 Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 21

Publikationstyp: Annan

Del I av Västerbottens läns slutrapport i projektet Koldioxidbudgetar 2020-2040 (beräknat år 2019).

Koldioxidbudgeten innefattar en sammanställning av var utsläppen kommer från – i länets budget ingår koldioxidutsläpp från internationella flygresor, inrikes transporter, industri, arbetsmaskiner samt el och uppvärmning. I budgeten framgår också hur mycket utsläppen måste minska för att vi ska nå målen i Parisavtalet som slöts 2016 - alltså att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader och att detta ska göras på ett globalt rättvist sätt.

Kontakt