Klimatförändringar och samhällsplanering - risker och rekommendationer i den fysiska planeringen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Kontakt