Klimatanpassa Västerbotten 2020 – 2025. Regional vägledning och handlings­plan för klimat­anpassning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 8305-2019

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 92

Publikationstyp: Annan

Dokumentet innehåller motiv, verktyg och förslag till åtgärder för klimatanpassning för olika sektorer och näringar i samhället. Här finns även fördjupad information om klimatförändringarna i Västerbotten och tips och klickbara länkar till var det finns mer information.

Dokumentet vänder sig främst till politiker och tjänstepersoner på länets kommuner och i Region Västerbotten, samt till lokala och regionala företag, organisationer samt andra lokala och regionala aktörer. Det kan även vara intressant läsning för intresserad allmänhet.

Kontakt