Inventering av lo, järv, varg, björn och kungsörn i Västerbottens län, slutrapport för inventeringssäsongen 2019–2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 502-285-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Rapporten presenterar resultatet från inventeringarna av stora rovdjur i Västerbottens län under inventeringsåret 2019–2020. Inventeringsåret började den 1 oktober 2019 och avslutades den 30 september 2020.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten