Inventering av järv, lo, varg, björn och kungsörn i Västerbottens län 2018–2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Rapporten presenterar resultatet från inventeringarna av lodjur, järv, varg, björn och kungsörn i Västerbottens län under inventeringsåret 2018–2019. Inventeringsåret började den 1 oktober 2018 och avslutades den 30 september 2019.

Kontakt