Inventering av järv, lo, varg, björn och kungsörn i Västerbottens län - Slutrapport för inventeringssäsongen 2017–2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 502-10860-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar resultatet från inventeringarna av lodjur, järv, varg, björn och kungsörn i Västerbottens län under inventeringsåret 2017– 2018.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten