In i Västerbotten -projektkatalog 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 851-3822-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 138

Publikationstyp: Annan

Projektkatalogen In i Västerbotten ger en översiktlig bild av länets samtliga projekt 2018 som finansierats helt eller delvis av medel för integrationsinsatser och som syftar till att underlätta etableringen av nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande över 18 år.

Kontakt