I Västerbottens natur 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 36

Publikationstyp: Broschyr/folder

I vår årsberättelse får du veta vad Naturvårdsenheten gjort för natur, djur, friluftsliv, rennäring, jakt och fiske under året som gått.

Kontakt