Hållbara Västerbotten 1-2019

Om publikationen

Publiceringsår: 2019

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Hållbara Västerbotten 1-2019

Hållbara Västerbotten är ett nyhetsbrev som rör miljömålen och arbete för miljön, åtgärder och goda exempel på goda insatser för att skapa ett bättre miljötillstånd i Västerbotten.

Miljömålsarbetet och Hållbara Västerbotten riktar sig till kommuner, skolor, företag, och föreningar.

Kontakt