Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte 2019-2025

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 4519-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 38

Publikationstyp: Strategi

Åtgärdsprogram - med miljömålen i sikte 2019-2025. Foto: Lars Björkelid

I Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte 2019-2025 finns 122 olika åtgärdsförslag som alla bidrar till att uppnå våra miljömål. Programmet är riktat mot kommuner, kommunala bolag, myndigheter, företag, organisationer, föreningar och näringsliv i Västerbotten.

Åtgärderna som finns att välja bland är uppdelade i kategorierna Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa, Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande, Hållbart resande och energieffektiva transporter, Hållbara natur- och kulturmiljöer, samt Hållbara vatten.

Kontakt