Häckande fåglar i svenska fjällen

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
122
Publikationstyp:
Rapport

Inom det gemensamma övervakningsprogrammet Häckande fåglar i fjällen bedriver länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten systematisk övervakning av fågelbestånden i fjällen. I rapporten Häckande fåglar i svenska fjällen redovisar vi trender för enskilda arter samt grupper av arter, indikatorer under perioden 2002-2014. Indikatorerna som redovisas är miljömålsindikatorer kopplade till kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, (Häckande fåglar i fjällen) och Begränsad klimatpåverkan (Klimat och häckande fåglar). Vi presenterar också ett förslag på en ny indikator som vi kallar Fjällfåglar. Trender och indikatorer presenteras både för hela den svenska fjällkedjan samt för fjällområdet i varje enskilt län separat.

Resultatet är baserat på resultat från Svenskfågeltaxerings (SFT)standardrutter i fjällen samt data från LUVRE-projektet i Vindelfjällen (Västerbottens län), Ånnsjöns fågelstationens fjällrutter (Jämtlands län), samt Länsstyrelsen i Dalarnas egna fjällrutter (Dalarnas län).

För ytterligare information kan ansvariga vid varje länsstyrelse kontaktas.  

Kontakt