Grunda värden – många nyttor

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Kartläggning av ekosystemtjänster producerade av flador i Kvarken.

Flador i Kvarken är mycket viktiga producenter av försörjande, reglerande och stödjande samt kulturella ekosystemtjänster. De hör till de mest produktiva habitaten i Östersjön och bidrar därmed rikligt till produktionen av för människans välmående värdefulla nyttor. Därmed är de även listade inom EU:s habitatdirektiv som prioriterade habitat och hör till EU:s Naturanätverk. Aktörer inom regionen är därmed förpliktade att gemensamt satsa resurser på att värna dessa habitat även för framtida generationer.

Nyttor som människan får gratis från fladamiljöer har stor socioekonomisk betydelse: fiskfångster (abborre, gädda), biorening av vatten (naturens egna reningsverk), välmåendeaktiviteter inom Blå omsorg (som en del av social- och hälsosektorns tjänster) och naturturism, och därmed livskraft och ekonomiska nyttor till kommunerna kring Kvarken.

Därutöver har de också ett egenvärde som inte kan värderas i pengar, eftersom de är unika habitat som fungerar som budbärare av istidens betydelse för geomorfologin och ekologin i Kvarken. I denna rapport presenteras ekosystemtjänster som flador i Kvarken producerar.

Kontakt