Grön infrastruktur i Västerbottens län – Regional handlingsplan

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur i Västerbottens län har tagits fram på uppdrag av regeringen. Handlingsplanen beskriver nuläget för den gröna infrastrukturen i länet, vilka brister som finns och vilka utmaningar som landskapets aktörer har att ta sig an för att bevara, stärka och utveckla den gröna infrastrukturen.

Kontakt