Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län - årsrapport 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 1415-2019-2

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

I årsrapporten ges en kortfattad beskrivning av hur kalkningen i länet bedrivits under året. Uppnådda resultat i form av vattenkemi och biologi redovisas och kommenteras. Dessutom berättar vi vilka insatser som genomförts inom ramen för biologisk återställning.

Planen består av en allmän del samt en del där varje kalkat åtgärdsområde beskrivs i detalj. Redovisningen av åtgärdsområden görs med utgångspunkt ur länets huvudavrinningsområden. Dessa dokument kommer inte att uppdateras för 2018. Det beror på att Länsstyrelsen, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, håller på att ta fram en ny regional åtgärdsplan för kalkning. Planen har delvis ett liknande innehåll som bilagorna i årsrapporten och kommer att redovisas på hemsidan när åtgärdsplanen är klar.

Enligt uppdraget från HaV ska planen vara klar 31 oktober 2019.

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bure älv.pdf 1.8 MB 2018-06-11 10.44
Bure mångby.pdf 839.7 kB 2018-06-11 10.44
Byske-Kåge.pdf 1.1 MB 2018-06-11 10.44
Byske älv.pdf 1.7 MB 2018-06-11 10.44
Dalkarlsån.pdf 1 MB 2018-06-11 10.44
Dalkarlsån Sävarån.pdf 701.9 kB 2018-06-11 10.44
Hörnån (Armsjöbäcken-Hörnån).pdf 7.7 MB 2018-06-11 10.44
Hörnån (Ilbäcken-Tväråbäcken).pdf 1.4 MB 2018-06-11 10.44
Kågeälven.pdf 829.6 kB 2018-06-11 10.44
Kålaboda.pdf 1.7 MB 2018-06-11 10.44
Leduån.pdf 1.7 MB 2018-06-11 10.44
Lögde- Husån.pdf 1.8 MB 2018-06-11 10.44
Lögdeälven (Bjurvattsbäcken-Kullmyrbäcken_Fjällbäcken).pdf 6 MB 2018-06-11 10.44
Lögdeälven (Mettjärnbäcken-Råtjärnbäcken).pdf 4.6 MB 2018-06-11 10.44
Lögdeälven (Stockbäcken-Sågbäcken).pdf 2.3 MB 2018-06-11 10.44
Mångbyälven.pdf 913.8 kB 2018-06-11 10.44
Rickleån (Bjursjön_Mjötjärnbäcken-Sågbäcken).pdf 3.3 MB 2018-06-11 10.44
Rickleån (Tallån-Vargtjärnen).pdf 1.4 MB 2018-06-11 10.44
Skellefteälven.pdf 869.9 kB 2018-06-11 10.45
Sävarån (Brännbäcken-Klappmarksbäcken).pdf 6.3 MB 2018-06-11 10.45
Sävarån (Malbäcken-Pålböleån).pdf 3.9 MB 2018-06-11 10.45
Sävarån (Sävarån nedre och övre).pdf 6.5 MB 2018-06-11 10.45
Sävarån_tavelån.pdf 768.2 kB 2018-06-11 10.45
Tavelån.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.45
Ume älv.pdf 4.1 MB 2018-06-11 10.45
Ume Hörnån.pdf 1.7 MB 2018-06-11 10.45
Åby Byske.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.45
Åbyälv.pdf 1.9 MB 2018-06-11 10.45
Ångermanälven (Fjällån-Loftbäcken).pdf 3.1 MB 2018-06-11 10.45
Ångermanälven (Oxbäcken-Ö_Tallvattensjön).pdf 2.5 MB 2018-06-11 10.45
Öreälv.pdf 3.6 MB 2018-06-11 10.45
Öreälv Leduån.pdf 2 MB 2018-06-11 10.45

Kontakt