Folkhälsoarbetets infrastruktur– pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen Västerbotten har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en plan för ett pilotprojekt under åren 2019 – 2020. Uppdraget handlar om att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa utifrån bestämningsfaktorerna i de åtta målområdena för folkhälsoarbetet som Riksdagen fastställt 2018.

Kontakt

Lisa Harrysson

Folkhälsostrateg