Folder Vindelälven

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1997

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Vindelälven är en av landets fyra nationalälvar. Älven och hela dess avrinningsområde är skyddad mot vattenkraftutbyggnad och överledning av vatten till andra vattendrag
i naturresurslagen.

Kontakt