Folder Vajsjöns naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Vajsjön är en av Västerbottens få fågelsjöar i inlandet. I direkt anslutning till Norsjö kan
Norsjöborna och andra intresserade besöka en fin sjö med spännande historia. Delar av sjön nås även av rörelsehindrade.

Vajsjön

Kontakt