Folder Storvindeln

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1997

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Storvindeln är den största sjön i Vindelälven. Den är smal och fjordlik och fem mil lång. Sjön ligger i östra kanten av förfjällen. Den är en av sjöarna i kedjan av fjordlika sjöar
som ligger i dalarna mot fjällkedjans östra sida. Dessa sjöars bäcken och deras dalgångar har mejslats ut ur berggrunden av dalglaciärer i anslutning till istiderna. Storvindelns dalgång är den mäktigaste älvdalen i förfjällen utmed hela fjällkedjan.

Kontakt