Folder Njakafjälls naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Alla borde ströva en dag på Njakafjäll. Här har en hotad gammelskog räddats till våra efterkommande. Efter en lång naturvårdsdebatt avsattes Njakafjäll som naturreservat år 2000.

6200 hektar är skyddat. Det övergripande målet med reservatet är att bevara ekosystemen och låta de naturliga processerna som format miljön löpa fritt. I praktiken innebär detta att granskogarna med garnlav, osttickor och tretåiga hackspettar får sköta sig själva.

Njakafjälls naturreservat

Kontakt