Folder naturreservatet Svansele dammängar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2009

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

I byn Svansele i Norsjö finns för Sverige unika slåtterängar. Varje vinter däms Petikån och ängarna vid Svansele svämmas över. Slammet i vattnet göder ängarna. Detta sätt att öka höskörden var vanligt förr.

Svansele dammängar

Kontakt