Folder naturreservatet Stockholmsgata

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

På gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland ligger Stockholmsgata, en storslagen kanjonbildning. För 9400 år sedan störtade en isälv i ett mäktigt vattenfall ner i dalgången och gröpte ur en svaghetszon i urberget.

Stockholmsgata

Kontakt