Folder naturreservaten Umeälvens delta, Storavan och Södra Degernässlätten-Sundet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Umeälvens delta kanske inte kan mäta sig med Mississippiflodens delta. Men i Nordeuropa är området mäktigt. Det byggs upp av väldiga mängder sediment från de båda fjällälvarna Umeälven och Vindelälven. Runt deltat finns övre Norrlands största jordbruksmarker, Degernäs- och Röbäcksslätten. Också de har byggts upp av slam som transporterats hit av älvarna.

Umeälvens delta

Storavan

Södra Degernässlätten-Sundet

Kontakt