Folder Nalovardo naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

En vandring upp på Nalovardo tar dig till kalfjället. Berget ligger för sig själv, som en sista utpost öster om fjällkedjan. Från den 762 meter höga toppen ser du skogar,
myrar och sjöar ur samma perspektiv som fjällvråkarna. Långt där nedanför rinner Vindelälven och de norska fjälltopparna sticker upp vid horisonten.

Nalovardo naturreservat

Kontakt