Folder Marsfjällets naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Marsfjällets vidsträckta naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog till högt belägna myrplatåer och urskog. Här finns många vandringsleder som bjuder på storslagen natur.

Marsfjällets naturreservat

Kontakt