Folder Mårdseleforsens naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

En trappa leder ner till älvkanten från parkeringen vid vägen. På hängbroar når du holmarna ute i älven och kan möta forsarna nära. På flera ställen finns grillplatser och
vindskydd. Skyltade leder går över till andra sidan älven. Du kan också gå ”Forsarna runt”, en rundslinga som tar dig över fantastiskt vackert slipade klippor och jättegrytor.

Mårdseleforsens naturreservat

Kontakt