Folder Kronörens naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Söder om Nordmaling i länets sydspets ligger skärgårdsområdet Kronören-Drivören. Här möter Västerbottens steniga moränkust det bördiga och klippiga Höga kusten.

Kronörens naturreservat

Kontakt