Folder Holmöarnas naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Inlandsisen gav Holmöarna utseende och karaktär. Mer än något annat är det landhöjningen som orsakar variationsrikedomen. Länge har öarna varit befolkade, precis som idag. Jägare och fiskare har lämnat spår efter sig. Delar av öarna har varit betade och har öppna landskap. Holmöarna är en av kustens verkliga pärlor och här finns mycket att utforska.

Holmöarnas naturreservat

Kontakt