Folder Gärdefjärdens naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Gärdefjärdens fågelsjö tillhör Västerbottens finaste jordbrukslandskap. Vid ditt besök kan du få se betande kreatur med tofsvipor kring sina klövar, fiskgjusen gripa en gädda,
hundratals änder eller en mindre hackspett i lövskogen. Delar av sjön nås från handikappramp. Väster om sjön finns sanka strändängar och åkermark med lövdungar och blandskog.

Gärdefjärdens naturreservat

Kontakt