Folder Blylodmyrans och Brännbergets naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Reservaten ligger i övre Kågedalen och har för Norrland en ovanligt rik vegetation. Berggrunden består till stor del av urkalksten samt näringsrika grönstenar vilket ger upphov till den extremt rika orkidéfloran i området med rika växtlokaler och ett stort antal kalkgynnade och näringskrävande växter.

Blylodmyrans naturreservat

Brännbergets naturreservat

Kontakt